logo
Gadstrup Sportsfisker Forening
Gadstrup Sportsfisker Forening
Møllemarken 19
4621 Gadstrup

Formand:
Lars Arnt Ringholm Jensen
Møllemarken 19
4622 Havdrup
Tlf: 27 88 83 87
Kasserer:
Camilla Pedersen
Møllemarken 19
4622 Havdrup
Tlf: 46 18 64 68

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til lystfiskeri, gennem afholdelse af fisketure m.v. Under fiskeriet er det foreningens mål, at vi gør det med mest mulig hensyn til miljøet omkring os. Fangstmetoder, redskaber og behandling af fiskene skal ske på en måde, som skader fiskene og miljøet mindst muligt. Foreningen plejer bestanden ved udsættelse og eventuel opdræt af fisk og andre foranstaltninger. Forurening af fiskevand skal bekæmpes. Foreningen kan samarbejde med andre foreninger, organisationer og amtslige- og kommunale myndigheder i sine bestræbelser mod forurening og naturødelæggelse.

- Indtast nyt arrangement

Sidst rettet: 21/12 2009 > Ret info