logo
Hedeboholdet - Roskilde
Hedeboholdet - Roskilde
Ørebjergvej 57, Gundsømagle
4000 Roskilde
Tlf: 46 78 90 70
Yderligere information: Hjemmeside

Formand:
Kirsten Tchikai
Ørebjergvej 57, Gundsømagle
4000 Roskilde
Tlf: 46 78 90 70
Kasserer:
Tyge Schmidt-Jensen
Løvparken 8 C
4000 Roskilde
Tlf: 24 63 69 60

Hedeboholdet - Hedeboegnens Folkedanserforening i Roskide - er den tredjeældste folkedanserforening i Danmark. Foreningen blev stiftet den 15. oktober 1921 og rekonstrueret den 15. oktober 1926.

Der danses - i perioden september til marts - hver tirsdag fra kl. 19.30-21.30 i Østervangsskolens festsal til levende musik.

Første danse i efteråret 2014 er den 2. sept. kl. 19.30-21.30. De enkelte øveaftener indeholder en gennemgang af folkedanse og tringennemgang.

Musikken til øveaftenerne udøves af spillemand Gunnar Jørgensen på harmonika.

Hedeboholdets danseledere Kris og Lisbeth tilrettelægger en række folkedanse således, at holdet danser en bred vifte af folkedanse, der også danses på de mange legestuer rundt omkring i Danmark.

Den sidste tirsdag i måneden er medlemsaften med en længere pause til at drikke kaffe, spise kage og synge.

Kontingentet for 2014/15 udgør kr. 900, der betales i to omgange à kr. 450.

På øveaftenerne danses i alm. tøj - dog med et egnet fodtøj, der ikke slider skolens gulve nævneværdigt.

Til opvisninger danses i dragter, der enten er dansernes egne eller også i en lejet dragt fra Hedeboholdet, idet foreningen er i besiddelse af et antal dragter i forskellige størrelser.

Der er på ingen måde tvang til at danse til opvisninger. Nogle dansere synes, det er indholdsrigt at danse opvisningsdanse, medens andre dansere helst vil være fri.

Dans folkedans - en berigelse for sind og krop!

Velkommen til Hedeboholdet i Roskilde.

- Indtast nyt arrangement

Sidst rettet: 2/10 2014 > Ret info