logo
Gustav Wied Selskabet
Gustav Wied Selskabet
v/ kasserer Hans Hostrup, Kagerup Park 1
4000 Roskilde
Tlf: 33 86 10 42
Yderligere information: Hjemmeside

Formand:
Louis Hansen

4000 Roskilde
Kasserer:
Hans Hostrup
Kagerup Park 1
3200 Helsinge
Tlf: 33 86 10 42

Selskabet har fortsat til formål at udbrede kendskabet til Gustav Wieds person og forfatterskab. Det sker gennem medlemsbladet Wiediana, hjemmesiden og ved at udsende nye bøger om satyren. Til dato er der udkommet 16 udgivelser i rækken af værker fra Gustav Wied Selskabet.

- Indtast nyt arrangement

Sidst rettet: 27/5 2013 > Ret info