logo
Alliance Française Roskilde
Alliance Française Roskilde
Skovvangsvej 31, Søsum
3670 Veksø Sjælland
Tlf: 24 26 21 84
Yderligere information: Hjemmeside

Formand:
Margit Handlos
Skovvangsvej 31, Søsum
3670 Veksø
Tlf: 24 26 21 84
Kasserer:
Karen Hillerup
Munkebro 13,2.
4000 Roskilde
Tlf: 22 15 01 97

Mail til formand: margit@handlos.dk
Mail til kasserer: kahillerup@gmail.com

Formålet med foreningen er at fremme interessen for og udbrede kendskabet til fransk kultur og sprog i Roskildeområdet. I Alliance Française har du mulighed for at dyrke din interesse for Frankrig sammen med ligesindede - skabe et lille stykke Frankrig i Danmark.

Kontingent:
Enkeltmedlemmer: 200 kr.
Familier: 275 kr.
Pensionister: 150 kr.
Medlemskab for studerende er gratis.

Indmeldelse:
Ønsker du/I at melde dig/jer ind i Alliance Française Roskilde, kan det ske ved telefonisk henvendelse til et bestyrelsesmedlem eller ved at sende følgende oplysninger: Navn(e), adresse, postnummer og by, telefon- og/eller mobilnummer, evt. e-mail, medlemskategori samt evt. kommentarer eller spørgsmål til kassereren.

Prisen for adgang til arrangementerne fremgår af programmet på vores hjemmeside, men det er normalt gratis for medlemmer.
For ikke-medlemmer koster det 50 kr., hvis intet andet er nævnt.

- Indtast nyt arrangement

Sidst rettet: 28/10 2019 > Ret info