Relaterede events

Sct. Hans områdets historie, natur og fremtid: Byen i byen. Sct. Hans i Roskilde 1816-1940

Sct. Hans Hospitals Museum: Mandag den 6. september 2021, kl. 19.15-21.

Sct. Hans Hospitals udvikling frem til 1940 vil blive beskrevet, med vægt på den store vækst i 1900-tallet. Den historiske udvikling i det liv, der formede sig for patienterne før og efter flytningen til Roskilde, vil blive taget op.
Kort over Sct. Hans Hospitals udbredelse i 1945. Der var en skarp opdeling i et Mands- og et kvindehospital. Mellem dem lå produktionsarealerne, hvor patienterne tog del i arbejdet. Men der var også rekreative arealer med stisystemer. Yderligere to afdelinger var på det tidspunkt opført ca. 3 km NV for Sct. Hans ved Boserup Skov, hvor man stadig kan beundre de smukke bygninger.

Sct. Hans blev det første egentlige psykiatriske hospital i Danmark. Efter en periode i København kunne det i 1816 modtage de første patienter i Roskilde. Det blev også Danmarks største psykiatriske hospital med mere end 2500 sengepladser i midten af 1900-tallet. Sct. Hans blev på mange måder en by i byen og var samtidig Roskildes største arbejdsplads. Hospitalet dannede også rammen om mange af de indlagtes tilværelse. Nogle patienter levede størstedelen af deres liv på Sct. Hans og endte deres dage på hospitalets store kirkegård. Sct. Hans har ligeledes præget personalets historie. Man boede i en lang periode på hospitalet, og arbejdet som plejer er i nogle familier gået i arv gennem flere generationer. Foredraget vil først skildre hospitalets tidlige historie i København og flytningen til Roskilde. Dernæst beskrives hospitalets store vækst i 1900-tallet. Endelig vil patienterne og personalet være i centrum med forskellige fortællinger om livet og specielle episoder fra tiden frem til 1940'erne.

Jesper Vaczy Kragh, Lektor ved Saxo-instituttet og Medicinsk Museion, Københavns Universitet.

Pris: 100 kr. . Tilmelding her på siden.

Du kan i stedet også tilmelde dig alle 6 foredrag om Sct. Hans historie, natur og fremtid til en samlet pris af 450 kr. Du kan tilmelde dig og læse nærmere om hele forelæsningsrækken HER

For nærmere information om foredraget skal du henvende dig til Jesper Brandt, Formand for Folkeuniversitet Skjoldungernes Land, brandt@ruc.dk, 2275 6699


Arrangeret af Folkeuniversitet Skjoldungernes Land.
Pris: 100 kr


Indsend en rettelse til arrangementet