Relaterede events

Sct. Hans områdets historie, natur og fremtid: Sct. Hans området: Roskilde kommunes visioner for

Sct. Hans Hospitals Museum: Mandag den 11. oktober 2021, kl. 19.15-21.

Sct. Hans områdets fremtid. Roskilde Kommune har vedtaget en helhedsplan for Sct. Hans Vest i takt med at en del psykiatrifunktioner flytter ud. Der bliver både nye boligområder og erhverv. De værdifulde naturmæssige og rekreative funktioner søges bevaret.
Roskilde kommunes visioner for Sct. Hans områdets fremtid
Roskilde Kommune ønsker at være på forkant med udviklingen, og har derfor i foråret 2020 vedtaget en helhedsplan for Sankt Hans Vest. Helhedsplanen skal danne grundlag for den gradvise udvikling af området til boliger og erhverv, når psykiatrifunktionerne flytter ud. Under forelæsningen vil du blive klogere på hvordan området skal udvikles, samt tankerne bag helhedsplanen, og hvad processen er fremadrettet.

Der vil , såfremt det til den tid er Coronamæssige muligt - indgå en kort tur til pladsen ved Varmecentralen.

Mads Christian Bundgaard, strategisk byplanlægger, Plan og Udvikling, Roskilde kommune

Pris: 100 kr. Tilmelding her på siden.

Du kan i stedet også tilmelde dig alle 6 foredrag om Sct. Hans historie, natur og fremtid til en samlet pris af 450 kr. Du kan tilmelde dig og læse nærmere om hele forelæsningsrækken HER

For nærmere information om foredraget skal du henvende dig til Jesper Brandt, Formand for Folkeuniversitet Skjoldungernes Land, brandt@ruc.dk, 2275 6699


Arrangeret af Folkeuniversitet Skjoldungernes Land.
Pris: 100 kr


Indsend en rettelse til arrangementet