logo
Gundsømagle Sø
Gundsømagle Sø
Store Valbyvej 271
3670 Veksø Sjælland
Yderligere information: Hjemmeside
GPS-info: Lat 55.7259, Lon 12.1904

Størrelse: 60 hektar Gundsømagle Sø og dens nærmeste omgivelser blev erhvervet i 1984 for at genskabe den fuglerige sø. Hele Gundsømagle Søområdet er på over 300 hektar Naturtyper: Mange forskellige, våde naturtyper: sø, store rørskove, pile- og birkekrat, tørvegrave og enge. Dertil kommer moser, skov, marker og græsklædte skrænter. Faciliteter for besøgende: To fugletårne (overdækkede). 800 meter lang trampesti mellem de to fugletårne langs den sydlige bred. Stien fører fra tårnet i Østrup op langs Gåseengen, hvorfra man har en smuk udsigt over eng og landskab. Herfra går stien gennem skov og krat med mulighed for mange fine oplevelser af fugle, frøer og planter. En ca. 300 meter lang gangbro i rørskoven vest for det vestlige fugletårn. Gangbroen er enestående i Danmark og giver nogle helt unikke muligheder for at opleve rørskovens fugle- og dyreliv på nært hold. Den er bygget, så man kan opleve fornemmelsen af at "blive væk" i rørskoven, og der er flere steder opsat små bænke. Desuden vil man kunne se Fugleværnsfondens nye skiltedesign med piktogramstolper. Bedste årstid for besøg: Forår - men udsigten er smuk hele året. At komme dertil: Mange veje leder til Østrup ved Gundsømagle Sø, så husk et kort. Fra rute 6 mellem Roskilde og Ølstykke drejer man fra og kører via Gundsømagle by til Østrup. Syd- og østfra går turen til Østrup via Sengeløse, Veksø eller Smørumovre. I Østrup viser et skilt til P-pladsen på St. Valbyvej, over for den store, hvide Østrupgård. Hvor må vi gå ? I naturreservatet skal fuglene have fred og ro. Derfor er der ikke adgang i selve reservatet - bortset fra skoven ved Østrup og ad stierne til fugletårnene. Fra tårnene har du til gengæld et flot overblik over søen, i rørskoven og på engen

- Find vej via rejseplanen
- Indtast nyt arrangement

Sidst rettet: 13/3 2008 > Ret info


Gundsømagle Sø: Lør. d. 2. februar 2019, kl. 10.

Gundsømagle Sø vinterfugle ved søen

En fast tur den første lørdag i måneden. Vi tæller fuglene i reservatet, og alle er velkomne. Gode chancer for at se de smukke skægmejser og måske den...
Gundsømagle Sø: Lør. d. 2. marts 2019, kl. 10.

Gundsømagle Sø er der forår i luften?

På den månedlige optællingstur i reservatet går vi ad trampestien gennem rørskoven til fugletårnene. Fra de to fugletårne har vi et fantastisk syn over...
Gundsømagle Sø: Lør. d. 6. april 2019, kl. 09.

Gundsømagle Sø de første forårsfugle

Foråret er for alvor kommet til Gundsømagle Sø. Fra gangbroen og fugletårnene holder vi udkig med de mange fugle, som allerede er i fuld gang med at...